Inicio
Web Oficial do Concello de Bueu
Inicio
Galego
Español
Información do Departamento de Deportes
Enderezo
Rúa Eduardo Vincenti, 2 - 1º 36930 Bueu
Teléfono
986 324 338
Fax
986 324 339
Concellería de Deportes
Concellería de Deportes
Concellería de Deportes

- Manuel Otero Pérez(Concelleiro de Deportes)


Concellería de Deportes

A concellería de deportes ten a responsabilidade de ordenar, dirixir e organizar as seguintes funcións esenciais:

 Promover o deporte, especialmente o deporte base e deporte para todos no ámbito do municipio.

 Fomentar e potenciar hábitos de vida saudable a través da práctica físico deportiva.

 Organizar e, no seu caso, autorizar manifestacións deportivas no municipio, especialmente as de carácter popular.

 Promover e organizar actividades e competicións para participantes de tódalas idades.

 Colaborar na formulación dos instrumentos de planificación do sistema deportivo.

 Elaborar os informes preceptivos para outorgar licencias municipais para a apertura de instalacións deportivas.

 Promover e fomentar o asociacionismo deportivo no ámbito do municipio, especialmente apoio técnico e económico.

 Colaborar coas entidades deportivas galegas y outros entes públicos e privados para o cumprimento das finalidades previstas na Lei do Deporte.

 Organizar a estructura local administrativa en materia deportiva.

 Calquera outras que lle sexan atribuídas ou delegadas de conformidade co ordenamento xurídico.
O tempo
Perfil do contratante
Sede Electrónica
Patrimonio en Bueu
Eventos en Bueu
Praias
Plan Xeral de Ordenación Municipal
Aula de natureza Cabo Udra
Museo Masso
Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu
Patrimonio Hermelo
Fundación Novas
Páxina con Documentación sobre Bueu
Séguenos en Twitter
Séguenos en Facebook
GDR
© Concello de Bueu 2012. Concello de Bueu – Eduardo Vincenti, 8 – 36930 Bueu (Pontevedra). Telf. 986 390 029