Inicio
Web Oficial do Concello de Bueu
Inicio
Galego
Español
Patrimonio en Bueu
Voltar
SERVIZO ALLEO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DO CONCELLO DE BUEU (SPA)
EXPEDIENTE: C7-16
TIPO: Servizos
ESTADO: Anuncio formalización do contrato [Mércores, 15 de Xuño do 2016]
O obxecto do contrato é a realización de todas as actividades preventivas de medicina no traballo (vixilancia da saúde) cun servizo de prevención alleo nos termos que resultan dos arts. 31.3 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais e 15.4 do seu regulamento de desenvolvemento, nas especialidades preventivas de Seguridade no Traballo, Hixiene Industrial, Ergonomía e Psico-socioloxía Aplicada e Medicina do Traballo, e vixilancia coas especificacións que resultan da normativa sectorial de aplicación e as contidas neste prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), e no de prescricións técnicas (PPT).
AVISO IMPORTANTE: O prazo para a presentación de proposicións comezará a partir da data seguinte á de publicación do anuncio de licitación no BOP.
Os PCAP e PPT foron rectificados por resolucións de alcaldía de 30.03.2016 e 01.04.2016 por erros advertidos na fase de consulta dos pregos unha vez publicados no perfil de contratante matendose inalterable o prazo de presentación de proposicións.
ENLACES
[Venres, 01 de Xullo do 2016]
[Mércores, 15 de Xuño do 2016]
[Xoves, 09 de Xuño do 2016]
[Mércores, 18 de Maio do 2016]
[Mércores, 04 de Maio do 2016]
[Luns, 25 de Abril do 2016]
[Luns, 11 de Abril do 2016]
[Mércores, 30 de Marzo do 2016]
[Mércores, 30 de Marzo do 2016]
[Mércores, 30 de Marzo do 2016]
[Martes, 22 de Marzo do 2016]
Voltar
O tempo
Perfil do contratante
Sede Electrónica
Patrimonio en Bueu
Eventos en Bueu
Praias
Plan Xeral de Ordenación Municipal
Aula de natureza Cabo Udra
Museo Masso
Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu
Patrimonio Hermelo
Fundación Novas
Páxina con Documentación sobre Bueu
Séguenos en Twitter
Séguenos en Facebook
GDR
© Concello de Bueu 2012. Concello de Bueu – Eduardo Vincenti, 8 – 36930 Bueu (Pontevedra). Telf. 986 390 029