Inicio
Web Oficial do Concello de Bueu
Inicio
Galego
Español
Perfil do contratante
Voltar
“IMPLANTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE BUEU ”
EXPEDIENTE: C8-16 (CONTRATO MENOR)
TIPO: Servizos
ESTADO: Adxudicado [Luns, 16 de Maio do 2016]
O servizo consiste no establecemento efectivo de ferramentas para a modernización da xestión de expedientes e posta en marcha da administración electrónica e a súa execución realizarase a través dunha plataforma que se compón dos seguintes módulos:
Modulo de GESTION ADMINISTRATIVA (rexistro de entradas e saídas; rexistro de facturas; dixitalización; firma electrónica; catálogo de procedementos; xestión documental; arquivo e conservación; apps para dispositivos móviles e libros oficiais electrónicos)
Modulo de SEDE ELECTRÓNICA (taboleiro de anuncios; perfil de contratante; auditoría de perfil de contratante; verificación de documentos electrónicos; rexistro electrónico; consulta de expedientes; notificacións electrónicas; pago telemático; portal de transparencia
Modulo de INTEROPERATIBILIDADE (integración dos sistemas, plataformas, aplicacións e ferramentas propias do concello ou alleas á organización)
ENLACES
[Luns, 16 de Maio do 2016]
Voltar
O tempo
Perfil do contratante
Sede Electrónica
Patrimonio en Bueu
Eventos en Bueu
Praias
Plan Xeral de Ordenación Municipal
Aula de natureza Cabo Udra
Museo Masso
Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu
Patrimonio Hermelo
Fundación Novas
Páxina con Documentación sobre Bueu
Séguenos en Twitter
Séguenos en Facebook
GDR
© Concello de Bueu 2012. Concello de Bueu – Eduardo Vincenti, 8 – 36930 Bueu (Pontevedra). Telf. 986 390 029