Inicio
Web Oficial do Concello de Bueu
Inicio
Galego
Español
Voltar
CONVOCATORIA PLENO MES DE XULLO
[Veciños]
[Do Luns, 04 de Xullo do 2016 ao Luns, 04 de Xullo do 2016]
O pleno terá lugar o luns 4 de xullo no salón de actos do Concello a partir das 21 horas
O luns 4 de xullo ás 21 horas celébrase o pleno do Concello de Bueu. Os asuntos que compoñen a orde do día son os seguintes:
1. Acta anterior núm 8/16 (ordinaria de 06/06/16)
2. Proposta Concelleira Delegada de Turismo: solicitude declaración de Interese Turístico de Galicia da Festa das Alfombras Florais de Bueu
3. Proposta da alcaldía: reclamación previa á vía civil presentada por D. José Miguel López González con data 09.04.16 pola que interpón reclamación previa á vía xudicial civil, co fin da exclusión do Inventario Municipal de Camiños Públicos o sendeiro que se denomina IVBE 220 e que se recoñeza o carácter "non público" deste
4. Proposta da alcaldía: incoación expediente de investigación da titularidade do solo en relación o expediente de solicitude de licenza municipal de obras de rehabilitación de vivenda existente no lugar de Sar núm 51
5. Proposta da alcaldía: resolución das alegacións formuladas contra o acordo plenario de aprobación inicial dos orzamentos do Concello e do IMD, correspondente ó exercizo 2016
6. Proposta Concelleiro Delegado de Facenda e Réxime Interior, relativa á aprobación definitiva do Plantel e do Catálogo de Persoal do Concello de Bueu correspondente ao exercizo 2016
7. Moción do grupo municipal ACB-SON, relativa á EDAR do Concello de Bueu
8. Dación conta dos resparos de legalidade formulados pola Intervención Municipal dende a derradeira sesión ordinaria
9. Dación conta das Resolucións da Alcaldía habidas dende a derradeira sesión ordinaria
10. Rogos e preguntas
ENLACES
Voltar
O tempo
Perfil do contratante
Sede Electrónica
Patrimonio en Bueu
Eventos en Bueu
Praias
Plan Xeral de Ordenación Municipal
Aula de natureza Cabo Udra
Museo Masso
Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu
Patrimonio Hermelo
Fundación Novas
Páxina con Documentación sobre Bueu
Séguenos en Twitter
Séguenos en Facebook
GDR
© Concello de Bueu 2012. Concello de Bueu – Eduardo Vincenti, 8 – 36930 Bueu (Pontevedra). Telf. 986 390 029