Inicio
Web Oficial do Concello de Bueu
Inicio
Galego
Español
Novas
Voltar
ABERTO O PRAZO PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO DUN OFICIAL ELECTRICISTA DO CONCELLO DE BUEU
[Xeral]
[Do Xoves, 22 de Febreiro do 2018 ao Xoves, 22 de Febreiro do 2018]
O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 8 de marzo
O Concello de Bueu vén de abrir o prazo prazo de selección dunha persoa para ocupar unha praza interina de oficial electricista, despois de que se publicase o pertinente anuncio no Diario Oficial de Galicia (DOGA) este xoves. Esta convocatoria é de carácter urxente, necesaria e inaprazable, toda vez que neste momento non hai ningún funcionario nese posto.
O prazo para presentación de solicitudes é de dez días hábiles, é dicir que remata o 8 de marzo. As persoas que queiran participar deben entregar unha solicitude e unha declaración responsable (cuxos modelos se atopan nos anexos das bases). En canto aos requisitos, as persoas que se presenten deberán ter a titulación de técnico/a en instalacións eléctricas e automáticas, ou título superior ou equivalente na mesma especialidade. A selección será por oposición libre mediante a realización de tres probas selectivas. A primeira será teórica e consistirá en responder por escrito un cuestionario de vinte preguntas tipo test sobre o temario incluído nas bases, e terá carácter obrigatorio e eliminatorio. A continuación, noutro día, desenvolverase a proba práctica, e a última terá que ver co coñecemento da lingua galega, do que quedarán exentas as persoas que presenten o certificado CELGA 3.
Aínda que se contratará un oficial electricista, co resultado desta selección configurarase unha bolsa de traballo que se utilizará para o suposto de baixa laboral do candidato que supere o proceso selectivo e tome posesión, interinamente, no posto de traballo, e tamén no caso de que se dese algún outro suposto legal para a cobertura do posto con carácter interino.
ENLACES
Voltar
O tempo
Perfil do contratante
Sede Electrónica
Patrimonio en Bueu
Eventos en Bueu
Praias
Plan Xeral de Ordenación Municipal
Aula de natureza Cabo Udra
Museo Masso
Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu
Patrimonio Hermelo
Fundación Novas
Páxina con Documentación sobre Bueu
Séguenos en Twitter
Séguenos en Facebook
GDR
© Concello de Bueu 2012. Concello de Bueu – Eduardo Vincenti, 8 – 36930 Bueu (Pontevedra). Telf. 986 390 029