Inicio
Web Oficial do Concello de Bueu
Inicio
Galego
Español
Subvencións - Deportes
Voltar
ACORDO XUNTA DE GOBERNO- SUBVENCIÓN CLUBS DEPORTIVOS 2011
[Deportes]
[Venres, 28 de Outubro do 2011]
A Xunta de Goberno celebrada o 20 de outubro de 2011 acordou as cantidades económicas subvencionadas ós clubs deportivos que presentaron as súas solicitudes (ver documento que está no enlace).

Cuestións importantes a recordar polos clubs subvencionados:

- O prazo de presentación no Rexistro Xeral dos xustificantes rematará o 30 de decembro de 2011.

- A xustificación da subvención farase mediante a presentación no Rexistro Xeral do Concello dos seguintes documentos:

* ANEXO 5: modelo de xustificación.

* Documentos acreditativos dos gastos subvencionados (facturas orixinais ou copias debidamente cotexadas que deberán recolle-lo número de CIF, a data, o número de factura e o IVE correspondente, etc.).

* Ningunha entidade deportiva adxudicataria das subvencións, poderá percibila, mentres teña débedas por calquera concepto co Concello de Bueu e os seus organismos autónomos. A tal efecto presentarán certificado no que conste estes extremos.

* No caso de non presenta-la documentación do apartado anterior, o expediente de subvención será revocado coa conseguinte perda da subvención.
ENLACES
Voltar
O tempo
Perfil do contratante
Sede Electrónica
Patrimonio en Bueu
Eventos en Bueu
Praias
Plan Xeral de Ordenación Municipal
Aula de natureza Cabo Udra
Museo Masso
Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu
Patrimonio Hermelo
Fundación Novas
Páxina con Documentación sobre Bueu
Séguenos en Twitter
Séguenos en Facebook
GDR
© Concello de Bueu 2012. Concello de Bueu – Eduardo Vincenti, 8 – 36930 Bueu (Pontevedra). Telf. 986 390 029